Minerální izolace

Skelné vlákno

KNAUF - SUPAFIL LOFT
SUPAFIL LOFT 045 - Minerální foukaná izolace na bázi skla (z panenského vlákna) bez pojiva.
• Součinitel tepelné vodivosti
λ = 0,0395 [W/mK] ◄ Energeticky úsporné
• Při aplikaci dutých stěn je součinitel tepelné vodivosti
λ = 0,034 [W/mK] ◄ Energeticky úsporné
• hustota ≥ 30 kg / m 3 - při aplikaci dutých stěn
• jednoduchá aplikace pro těžko dostupné konstrukce
• lehká manipulace
• nízké zatížení konstrukce vlastní tíhou izolačního materiálu
• lepší pohltivost dopadajícího hluku
• zvýšení pasivní požární bezpečnosti konstrukce
• Třída reakce na oheň A1 ◄ Nejlepší třída reakce na oheň
• Třída sesednutí S1 (slehavost materiálu 1%)
• vysoká paropropustnost materiálu - nezvyšuje difúzní odpor konstrukce
• nenasákavý materiál - díky hydrofobizaci (panenské vlákno napuštěno silikónem)
• panenské skelné vlákno bez pojiva
• aplikace se provádí foukáním pomocí aplikačního přístroje TAJFUN
• objemová hmotnost izolace je 11 - 15 kg/m3
(toto je orientační spotřeba při foukání na volnou plochu).
Aplikace
PŮDA:
SUPAFIL Loft 045 zajišťuje hladký a efektivní proces instalace v půdách ...
• Stlačené balení pro optimalizaci dopravy a skladování
• Žádné blokády během instalačního procesu
• Čistá instalace
• Bezproblémové řešení
Snižuje dopad na životní prostředí a zlepšuje celkovou udržitelnost budov, v nichž jsou zabudovány.
Vyrobeno s použitím až 60% recyklovaného skla
Úspora energie
Eurofins Gold Standard pro kvalitu vnitřního ovzduší
Vysoký akustický výkon
Oheň - klasifikováno jako euroclass A1

SUPAFIL LOFT 045 - Popis

Minerální foukaná izolace ze skelné vlny (z panenského vlákna) bez pojiva. Nafoukaná skelná izolace nesesedá. Sesedání je neměřitelné (méně než 1 %).
Aplikace
Dutinové konstrukce, trámové stropy, půdy bez záklopu, půdy se záklopem, trámové pod- lahy, dutiny dvouplášťových plochých střech apod.
Balení surového produktu
Balení: pytel
1 balení: 16,6 kg
Paleta: 28 pytlů
1 paleta: 464,8 kg
Supafil Loft 45

Použití Supafil Loft


Supafil Loft je předurčen přednostně k aplikaci do konstrukcí střech, stropů i podlah jako tepelně izolační výplň. Jiné aplikace nepopsané v technickém listu se nevylučují. Panenské vlákno dokonale vyplní prostor. Materiál je vhodný zejména do nízkoenergetických i pasívních domů.
Hodnoty součinitele tepelné vodivosti pro různé objemové hmotnosti
Supafil Loft hodnoty